Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 4 kali. Peluang muncul mata dadu kelipatan 3 sebanyak 2 kali adalah


Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 4 kali. Peluang muncul mata dadu kelipatan 3 sebanyak 2 kali adalah…

A. 0, 3976
B. 0, 2963
C. 0, 1127
D. 0, 0958
E. 0, 0124

Pembahasan: 

Jadi, Peluang muncul mata dadu kelipatan 3 sebanyak 2 kali adalah 0,2963

Jawaban: B. 0, 2963